MovableType.net 逆引き辞典

現在のフォルダの親フォルダを表示する

ブロックタグ

mt:Categories内で利用可能

MT共通

<mt:ParentFolder>

現在のフォルダの親フォルダを表示します。

タグリストのページ:<mt:ParentFolder>

記述・出力サンプル

記述

<div>
<mt:IfFolder>
	<mt:HasParentFolder>
		<mt:ParentFolder>
			<$mt:FolderLabel encode_html="1"$> &gt;&gt; 
		</mt:ParentFolder>
	</mt:HasParentFolder>
	<$mt:FolderLabel encode_html="1"$> &gt;&gt; 
</mt:IfFolder>
<$mt:PageTitle encode_html="1"$> 
</div>

出力

サンプルサイト設定上でのテンプレート出力サンプルです。

folder >> ウェブページ

関連ページ